EMKNIVES / identita

Návrh firemní grafické identity, reportážní a produktová fotografie. r. 2017
Návrh webové prezentace.