JAZZFRESHCAFÉ / identita

Návrh vizuální identity, logotypu, webové prezentace. r. 2013

+    J  A  Z  Z  O  V  Ý    4  T  A  K  T