JAZZFRESHCAFÉ / interier

Kompletní návrh interiéru, firemní grafické identity, mobiliáře, autorský dozor. r. 2013
” P O R C E   N E V E L K Á . . . J A Z Z O V É   A R O M A   O   T O   I N T E N Z I V N Ě J Š Í ”