WELLNESS KOPŘIVNÁ / architektura,interier

Architektonický návrh hotelového wellness včetně venkovního bazénu, návrh interiéru, mobiliáře, autorský dozor nad realizací. r. 2016
” P O H Y B   A   K L I D   J S O U   J E D I N Á   T A J E M S T V Í   P Ř Í R O D Y “
W  E  L  L  N  E  S  S    K  O  P  Ř  I  V  N  Á